WELKOM!

Niet (meer) gewend om naar de kerk te gaan maar wel vragen over geloof en leven? Dan is de boeketdienst misschien wel iets voor u. Qua taal en beleving sluiten wij bewust aan bij ieder die niet (meer) zo bekend is met de Bijbel, met de kerk en haar gebruiken.
Hoe? Door begrijpelijke taal met ondersteuning van multi media. Veronderstelde Bijbelkennis of een bepaald geloof heb je hier niet nodig om je welkom te weten.
Voorafgaand aan de dienst beginnen we altijd met een gezellig bakje koffie, thee of limonade voor kinderen, want ont-moeten in dubbele betekenis staat centraal. In de boeketdiensten brengen wij een gevarieerd aanbod van vormen, liederen en gebruiken om ieder aan te spreken. Waarom? Ieders beleving doet ertoe. Wij willen graag aansluiten bij waar u of jij zit, om samen een stapje verder te komen op uw/ jouw en onze levens- en geloofsweg want we kunnen van elkaar leren over geloof en leven.
Mogen wij u ook ontmoeten?